Warto trenować karate

Dlaczego warto trenować karate? Karate to sztuka walki stworzona na wyspie Okinawa. Początkowo jej celem była walka wręcz, jednak z biegiem lat większy nacisk położono na aspekt samorozwoju, ciągłego doskonalenia zarówno ciała, jak i charakteru. Uprawianie karate...

Karate dla dzieci

Karate dla dzieci Karate dla dzieci to nie tylko poprawa ich kondycji i koordynacji ruchowej czy możliwość spotkania się z rówieśnikami i zabawy w grupie. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i...

Zachowanie na DOJO

Etykieta Dojo – Leszczyński Klub Karate INARI W zależności od szkoły i jej tradycji, oraz osoby instruktora ceremoniał towarzyszący przebywaniu w dojo może być mniej lub bardziej skomplikowany. Opisane poniżej reguły są wzorcem zachowania powszechnie przyjętym w...

Materiały egzaminacyjne

Wymagania egzaminacyjne – do 14-ego roku życia Wymagania egzaminacyjne – powyżej 14-ego roku życia

Regulamin

Regulamin LKK INARI – grupy regularne 1. Osoby składające kartę zgłoszenia do Klubu winny uiścić miesięczną opłatę za udział w zajęciach ustaloną przez Zarząd Klubu. Z zajęć mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby mające na bieżąco uregulowane opłaty.2. Każdy...