Etykieta Dojo – Leszczyński Klub Karate INARI

W zależności od szkoły i jej tradycji, oraz osoby instruktora ceremoniał towarzyszący przebywaniu w dojo może być mniej lub bardziej skomplikowany. Opisane poniżej reguły są wzorcem zachowania powszechnie przyjętym w karate shotokan. I tak:

– do dojo wchodzi się boso, lub w skrajnym przypadku po wcześniejszym poinformowaniu instruktora w obuwiu specjalnie przeznaczonym do tego celu,

– każdorazowo wchodząc i wychodząc należy zwrócić się twarzą do sali i wykonać ukłon w pozycji stojącej tachi-rei,

– takim samym ukłonem należy pozdrowić wszystkich, nielicznych zwykle posiadaczy czarnych pasów i instruktora. Ukłony (oddawanie honorów) są zewnętrzną oznaką dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania,

– w trakcie całego treningu, obowiązuje cisza i podporządkowanie uczestników komendom i poleceniom instruktora prowadzącego trening,

– osoba spóźniona, po wejściu na dojo, siada w pozycji seiza i czeka na decyzję instruktora,

– do instruktora nie wolno zwracać się po imieniu. W zależności od posiadanego przez niego stopnia, zwracamy się do niego używając odpowiedniego tytułu w języku japońskim. Stopień uczniowski sempai, stopień mistrzowski sensei,

– rozmawiając z instruktorem lub posiadaczem starszego stopnia należy stać w pozycji zasadniczej hachiji-dachi. Przed i po każdej rozmowie należy ukłonić się z użyciem słowa “Oss”,

– spożywanie napojów oraz potraw w dojo podczas treningu jest wykluczone. W karate chodzi przede wszystkim o pokonanie samego siebie, swoich wewnętrznych słabości. Karate pozwala wejść i spojrzeć w siebie. Jest tym, czego w codziennej gonitwie bardzo nam dzisiaj brakuje. Czujemy się zagubieni, ponieważ zatraciliśmy wewnętrzną harmonię. Karate prowadzi do jej odzyskania.

– przed i po każdym wspólnym ćwiczeniu lub walce, należy ukłonić się partnerowi, mówi się iż ukłon jest wyrazem wdzięczności i szacunku dla partnera za to, że pozwala korzystać ze swego ciała i znosić rozmaite niewygody po to, abyśmy mogli uczyć się,

– w czasie treningu kategorycznie nie wolno opuszczać dojo bez zezwolenia instruktora,

– podczas treningu do partnera wolno zwracać się tylko wyjątkowo. Zabronione jest zwłaszcza absorbowanie innych współćwiczących w parach – może to spowodować poważne kontuzje,

– zadawanie pytań, a zwłaszcza wdawanie się w dyskusję z instruktorem jest niedopuszczalne, w chwilach tego wymagających instruktor sam stawia kwestię – “czy są jakieś pytania?”,

– objawy nieuwagi, dekoncentracji, lekkomyślności mogą być karane – najczęściej nakazem wykonywania przez dłuższy czas jakiegoś uciążliwego ćwiczenia. kara taka ma charakter symboliczny i ma przypomnieć ćwiczącemu o niebezpieczeństwie jakie pojawia się podczas treningu realizowanego w sposób niedbały i nonszalancki,

– w czasie treningu osobom w ubraniach cywilnych nie wolno przebywać w dojo, za wyjątkiem gości zaproszonych przez instruktora prowadzącego,

– po zakończeniu treningu, wychodząc z sali, należy przepuścić przodem instruktora i posiadaczy starszych stopni. Tą samą zasadę stosuje się w szatni, umywalni i na całym terenie dojo,

– Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i środków dopingujących na terenie dojo, bądź trening pod ich wpływem jest surowo zabronione i będzie karane usunięciem takiej osoby z szeregów klubu.